Iva Bauerová
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 

Kineziologie - řešení stresu

 
     
 

Kineziologie – ONE BRAIN

Název kineziologie je odvozen od kineze - pohybu. Jedním z nástrojů této metody je využití svalového testu - biofeedbacku (biologické zpětné vazby). Všechny svaly jsou řízeny mozkem, negativní emoce sval oslabuje, pozitivní naopak zpevňuje. Díky tomu terapeut ihned zjistí, kde jsou skutečné potíže, ne co si klient myslí. Svalovým testem terapeut také zjistí co je pro klienta nejoptimálnější a určí nejvhodnější způsob nápravy právě pro daného člověka.

Název kineziologie ONE BRAIN je odvozen od ideálního nastavení mozku. Cílem je harmonie pravé a levé hemisféry i předního a zadního mozku.

One Brain spočívá v nalezení příčin v podobě negativních emocí a stresu z minulosti a odstranění těchto příčin. Některé potíže lze vyřešit velmi snadno, během dvou terapií.

Co je možné řešit

Tato metoda může být využita při fyzických, psychických potížích, vztahových záležitostech, které vznikly v důsledku negativní zkušenosti. Může pomoci při poruchách učení, nízkého sebevědomí, strachu všeho druhu, poruchách DYS (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie..), anorexii, bulimii, všech fyzických příznaků, alergii, fobii, obezitě, nesoustředěnosti a mnoho dalšího.

Průběh terapie

Klient na návštěvě sdělí, co jej trápí. Například chce se zbavit strachu. Přes svalové testování se zjistí, kde potíže na dané téma vznikly a následně vhodnými korekcemi se negativní emoce uvolní. Práce s klientem je vždy jemná a příjemná. Většinou se testují i určitá cvičeni i na doma, jelikož integrace změn vyžaduje často i několik týdnů.

Kurzy a semináře http://www.cestanadeje.cz/kurz-vstup.html

 
     
     
  Cesta naděje - facebook  
     
  Kineziologie ONE BRAIN  
 
Kineziologie ONE BRAIN
 
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

  Videa a příběhy

 

Kontakty

Úvodní strana

 
         
linka seda